SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


Kwentong Palayok: Halo-halo, more than a sweet dessert - Kwentong Palayok: Ang mga sangkap at sarap ng halo-halo


Bananas and leche flan. Mashed beans, corn and carabao milk pastillas. Topped with ube halaya and ice cream? How do you like your halo-halo? - Saging, leche flan, mais, beans, pastillas na gawa sa gatas ng kalabaw, ube halaya at sorbetes. Anong mga sangkap ang gusto mo sa halo-halo?


fyyd: Podcast Search Engine
share

   16m