SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


Matagumpay na pagdiriwang ng National Multcultural Festival sa Canberra


Ang Love the Philippines stall ay kabilang sa ASEAN village. Nasa 1,400 na guests ang bumisita sa Philippine booth na may pa-360-degree rotating photo booth, instant souvenirs at Philippine-made pineapple at coconut.


fyyd: Podcast Search Engine
share
 February 21, 2024  13m