SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


'Bakit di ka kumakain ng baboy?' Paano hinaharap ng Pinay Muslim ang mga stereotype


Lumaki napapalibutan ng mga Katoliko si Madz Kamlon, ngunit siya isinilang at lumaki sa pananampalatayang Islam.


fyyd: Podcast Search Engine
share
 April 12, 2024  11m