SABSCAST (Sabeena Karki)

Podcast by SABSCAST (Sabeena Karki)

http://sabscast.com

subscribe
share 

Yo Maya Bhanne Cheej Kasto Kasto, May 23rd 2019


-सिंगलबाट डबल हुँदा त्याग्नु पर्ने बानीहरु -जब उनले दश वर्षपछि ex लाई भेटिन् (कथा) -विवाह सुन्दर चीज होइन तर -कोर्ट मारिज गर्ने बेलामा थाहा पाउने उनले रहस्यमयी कुरा (सत्य घटना)


share

 2019-05-23  45m