SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


Risks of Pay-day Loans over Christmas - Bantas ng Pay-day Loan sa Kapaskuhan


A new report has revealed the number of Australians enquiring about pay-day loans has tripled in the past year.   Image: Australian Dollar (AAP)  

- Sa pinakahuling ulat, napag-alaman tatlong beses ang itinaas na bilang ng mga Australyano na nagtatanong ukol sa tinatawag na pay-day loans nitong huling taon.   Larawan: Dolyar ng Australya (AAP)


share
 2015-12-15  2m