SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


$200 million boost announced for WA public schools - $200 milyon na dagdag para sa mga pampublikong paaralan sa WA


Public schools across Western Australia will benefit from a $200 million maintenance package, creating more than 3,000 jobs.

-

Makaka-benepisyo ang mga pampublikong paaralan sa buong Western Australia mula sa isang maintenance package na nagkakahalaga ng $200 million at magbibigay din ng mahigit tatlong libong trabaho.

 


fyyd: Podcast Search Engine
share
 September 26, 2019  9m