SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


Report: Landlords exploiting more than half of international students - Mga landlord, ini-exploit ang mahigit kalahati ng mga international students


A study of international students living in shared housing has found more than half of them face illegal or poor living conditions, including overcrowding, sudden increases in rent and unfair evictions.

-

Nakakaranas ng pagmamalabis mula sa mga nagpapaupa ng shared housing ang mga international students, ayon sa survey mula sa University of New South Wales at University of Sydney.

 


fyyd: Podcast Search Engine
share
 December 13, 2019  4m