Ruimtelijke adaptatie: hoe dan?

Ook in coronatijd is het belangrijk dat we doorgaan met de risicodialogen. Maar hoe dan? Hoe voer je een effectieve risicodialoog zonder elkaar fysiek te ontmoeten? Deze podcast biedt inspirerende voorbeelden en laat mensen aan het woord die ervaring hebben met digitale dialogen. Kijk ook op de Routekaart Risicodialoog en zet de volgende stappen op weg naar een digitale risicodialoog!

https://art19.com/shows/ruimtelijke-adaptatie-hoe-dan

subscribe
share


episode 4: Maatwerk


Dialogen werken het beste als ze zijn toegesneden op de doelgroep. Maar bij klimaatadaptatie is die doelgroep groot en divers: van overheden tot vastgoedbedrijven en van infrabeheerders tot inwoners. Hoe laat je die effectief met elkaar in gesprek gaan?

Daarover praten we in deze aflevering met Thomas Klomp van het Platform Samen Klimaatbestendig. Dat verbindt kennis en ervaringen van allerlei partijen en brengt vraag en antwoord bij elkaar. Maatwerk bij uitstek dus. Onze tweede gast is Marthijn Manenschijn van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij vertelt over een webinar dat hij maakt voor collega’s binnen zijn eigen organisatie. Interne inventarisatie van uitdagingen en oplossingen is óók onderdeel van de risicodialoog, betoogt hij. En natuurlijk zijn delen uit dat webinar, zoals filmpjes in het veld, later ook extern te gebruiken. Ook in combinatie met fysieke bijeenkomsten.

Deze aflevering maakt deel uit van de podcastserie Ruimtelijke adaptatie – hoe dan?, de digitale risicodialogen van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.


Contact

 • Hier vind je de webpagina van het Platform Samen Klimaatbestendig over hoe je collega’s meeneemt in je plannen: https://ruimtelijkeadaptatie.nl/samen/klimaatbestendig/collega/. Je vindt er ook meer informatie over het platform.
 • Hier deelt het Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn klimaatkennis, o.a. in de vorm van een klimaatatlas: https://www.wdodelta.nl/kaarten. Ook nuttig voor andere overheden!
 • Vragen over deze podcast, of over ruimtelijke adaptatie? Dat kan via het contactformulier op https://ruimtelijkeadaptatie.nl/website/contact/
 • Of volg het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie op Twitter (@klimaatloket): https://twitter.com/klimaatloket


Links

 • Het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie: https://ruimtelijkeadaptatie.nl/
 • De routekaart Risicodialogen: https://ruimtelijkeadaptatie.nl/risicodialoog/routekaart/
 • De risicodialoog is onderdeel van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie: https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/gebieden-en-generieke-themas/ruimtelijke-adaptatie


Productie

Ruimtelijke Adaptatie – Hoe dan? is een productie van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, in samenwerking met NAP1 Podcasts: https://www.nap1.nl en Helder en Duidelijk: https://helder-en-duidelijk.nl/ .

Aan deze aflevering werkten mee:

 • Gasten: Thomas Klomp (Platform Samen Klimaatbestendig) en Marthijn Manenschijn (Waterschap Drents Overijsselse Delta)
 • Presentatie: Annette van Soest
 • Productie: Hajo Magré (NAP1)
 • Redactie: Nienke Beintema (Helder en Duidelijk) en Yigall Schilp (ministerie van IenW)
 • Muziek: Robert Beld
 • En verder: Sjoske Cornelissen, Ria de Wit en Berend van Zeggeren (Helder en Duidelijk)


fyyd: Podcast Search Engine
share

 2020-06-23  14m