SBS Hmong

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Hmong-speaking Australians. - Tshaj xov xwm ywj pheej thiab qhia tej dab neeg kom koj paub txog txoj kev ua lub neej ntawm teb chaws Australia thiab Hmoob Australia.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/hmong/en/podcastcollection/sbs-hmong

subscribe
share

Scott Morrison qhia txog Australia lub zeem muag rau cheeb tsam Pacific


Australia tus coj qhia tias tsis xav kom America thiab Suav tsuas pom txog nkawv tej txiaj ntsim yuav tau txais rau nkawv nkaus xwb yuav tsum xyuas kom ntiaj teb tau nrog nkawv txais txiaj ntsim thiab xav kom nkawv yuav tsum yoog raws pej kum haiv tej cai.


share 2020-08-09  11m