SBS Filipino - SBS Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/filipino/en/podcastcollection/sbs-filipino

subscribe
share

The secret benefits of tomato - Ang mga lihim na benepisyo ng kamatis


An Israeli company and its Australian counterpart have discovered the curative benefits of tomatoes on skin. After alleged research cost of $60 B, they have produced a product that allegedly smoothens and enlivens the human skin.  

Image: Tomatoes in hand ( Flickr/Mark Mrwizard CC BY 2.0) 

- Isang kumpanya sa Israel at ang kanyang katapat sa Australya, ang nakatuklas ng magandang epekto ng kamatis sa balat ng tao. Pagkatapos gumastos ng mahigit na $60 bilyong, nakagawa sila ng isang produktong sinasabing nagpapa-kinis at nagpapa-bata ng balat ng tao.   Larawan: Mga kamatis sa kamay (Flickr/Mark Mrwizard CC BY 2.0)  


share 2016-05-01  5m