SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


Organ donation surges in 2016 - Donasyon ng organ, tumaas sa taong 2016


Organ donation has surged in the past year, with a record 1400 lives saved through transplants -- according to the Australian Organ and Tissue Authority. Image: Doctors performing a medical procedure (File: SBS)

-

Biglang tumaas ang bilang ng organ donation sa nakalipas na taon, na may rekord na 1,400 buhay ang nailigtas sa pamamagitan ng mga trasnplant -- ayon sa Australian Organ and Tissue Authority.

 

Larawan: Mga doktor habang nagsasagawa ng operasyon (File:SBS)


fyyd: Podcast Search Engine
share
 January 18, 2017  4m