SBS Filipino - SBS Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/filipino/en/podcastcollection/sbs-filipino

subscribe
share

Integrating robotics education beneficial to schools in the Philippines - Pagsama ng mga pag-aaral ng robotics, makabubuti para sa mga paaralan sa Pilipinas


With the theme "Trash Trek," the Philippine Robotics team - the Ubuntu Imagineers of Dr. Yanga College Incoropated - as well as the organizer of the Philippine Robotics Olympiad return to Sydney to compete at the 2016 FIRST Lego League Asia Pacific Invitational. 

Image: Mylene Abiva at the opening ceremony of the 2016 FLL Asia Pacific Invitational at the Sydney Opera House, 03 July 2016 (Facebook/Mylene Abiva)

-

Sa temang "Trash Trek," nagbabalik sa Sydney ang koponan ng Robotics ng Pilipinas - ang Ubuntu Imagineers ng Dr. Yanga College Incoropated - at sa pangunguna ng organiser ng Philippine Robotics Olympiad upang lumahok sa 2016 FIRST Lego League Asia Pacific Invitational. 

Larawan: Si Mylene Abiva sa ginanap na pagbubukas na seremonya ng 2016 FLL Asia Pacific Invitational sa Sydney Opera House, 03 Hulyo 2016 (Facebook/Mylene Abiva)  


share 2016-07-04  7m