SBS Filipino - SBS Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/filipino/en/podcastcollection/sbs-filipino

subscribe
share

Loribelle Spirovski, artist in residence at Fairfield City Museum and Gallery - Loribelle Spirovski, tampok na artist in residence sa Fairfield City Museum and Gallery


A Filipino-Serbian is the artist in residence of Fairfield City Museum and Gallery for year 2016-2017. 

Image: Loribelle Spirovski (Supplied)

-

Isang Pilipina-Serbian ang napili ng 'Fairfield City Museum and Gallery' sa taong 2016 hanggang 2017 bilang 'artist in residence' nito. 

Larawan: Loribelle Spirovski (Supplied)  


share 2016-05-28  6m