SBS Filipino - SBS Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/filipino/en/podcastcollection/sbs-filipino

subscribe
share

An Evening with the Star Brian - Isang Gabi Kasama ang isang Bituin


He has performed with other Filipino singers and artists here in Sydney and has won the FIlipino-Australian Talent Quest 2008, but, he only had his first-ever concert in November 2013.  Brian Lorenz talks about his first solo concert.

- Nakapagtanghal na siya kasama ng ibang mga Pilipino singer at artist dito sa Sydney, at nanalo sa Filipino-Australian Talent Quest 2008, ngunit, ngayong Nobyembre, sa unang pagkakataon, gagawin niya ang kanyang unang solong pagtatanghal. Pakinggan natin ang panayam natin kay Brian Lorenz sa tungkol sa nalalapit na konsiyerto.


share 2013-11-03  6m