SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


Australian handball Star thrilled for his career's future - Bituin ng Handball Nasisiyahan sa Hinaharap ng Karera


He's the most popular handball player Australia has ever produced, yet he's playing with his new German club Mecklenburg Schwerin in the Bundesliga.While on a quick visit back home, Filipino-Australian Bevan Calvert updates us about his career and his future.

- Siya ang pinaka-kilalang manlalaro ng handball sa Australya kailanman, gayunpaman, siya ay naglalaro para sa kanyang bagong klab na Mecklenburg Schwerin sa Bundesliga.Sa kanyang panandaliang pagbalik sa Australya, ibinahagi sa atin ng Pilipino-Australyanong Bevan Calvert kung ano ang bago sa kanyang karera at ano ang maaaring maasahan mula sa kanya. Larawam; Bevan Calvert sa laro ( Jun Tanlayco/NZ Handball Federation)


share
 2015-06-08  6m