SBS Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/filipino/en/podcastcollection/sbs-filipino

subscribe
share

Hidilyn Diaz asks for continued support for fellow athletes in Tokyo - Suporta sa mga kapwa atleta sa Tokyo, hiling ni Hidilyn Diaz


 Hidilyn Diaz thanks fellow Filipinos for their support and prayers for her success at the Tokyo Olympics 

-

          Nagpapasalamat si Hidilyn Diaz sa lahat ng mga sumuporta at nagdasal para sa kanyang tagumpay sa Olympics


share 2021-07-30  7m