Dokumentnie [Filip Skrońc]

FIlip Skrońc - fotograf, filmowiec, pisarz i reportażysta. Siłą rzeczy, jego autorski podcast dotknie każdej z tych dziedzin. Filip, z zaproszonymi gośćmi ze świata szeroko pojętego dokumentalnego podejścia do rzeczywistości, rozmawia o ich pracy i… inspiracjach muzycznych.

https://pod.co/dokumentnie

subscribe
share


episode 5: Moment przemiany. Aleksandra K. Wiśniewska


Gościni Filipa Skrońca nie chce być opisywana rzeczownikami, a czasownikami. Dlatego Aleksandra K. Wiśniewska dywaguje, rozumie i działa. Historia ostatnich pięciu lat jej życia to historia kryzysów humanitarnych. Obozy uchodźców w Grecji i Francji, upadający Mosul i Jemen oglądała z perspektywy wolontariuszki, a następnie wysłanniczki różnych organizacji, w tym PAH-u. O nocy na morzu, która zmieniła jej życie, korzeniach emaptii i wojnie zastępczej w Jemienie, która jest praktycznie nieobecna w mediach. Poznajcie 26-latkę, która w przyszłości chce zapobiegać konfliktom, a nie tylko ratować ich ofiary.


share
 2021-11-05  1h2m