SBS Filipino - SBS Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/filipino/en/podcastcollection/sbs-filipino

subscribe
share

Aged care providers warn of staff crisis in the industry - Aged Care Providers kulang sa staff


Aged care providers are warning of a staff crisis in the industry .

-

Nagbabala ang mga aged care provider sa namumuong krisis sa staffing sa industriya


share 2021-11-24  5m