SBS Filipino - SBS Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/filipino/en/podcastcollection/sbs-filipino

subscribe
share

PM introduces religious discrimination bill to Parliament - Religious discrimination bill inihain ni PM Scott Morrison sa Parlyamento


The Prime Minister has personally introduced the long-awaited religious discrimination laws to parliament, describing it as "sensible and balanced".

-

Personal na inihain ng Punong Ministro kahapon sa parlyamento ang matagal nang hinihintay na mga batas sa diskriminasyon sa relihiyon, inilarawan ito bilang "makatuwiran at balanse".


share 2021-11-25  5m