#ważne

Prawa człowieka, klimat, ekonomia, nierówności, wykluczenie, zdrowie psychiczne, system, przemiany. Być może nie masz czasu o tym czytać. Dla mnie poznawanie tematów społecznych przez kilka lat było pracą. Robię to do tej pory. Szukam, słucham, poznaję ludzi i ich problemy. To czego się dowiem - teraz przekazuję dalej w podcaście. Głównymi bohaterami odcinków są aktywiści, badacze, samorzecznicy_czki oraz inne doświadczone osoby, które wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę przez nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia. Pokazują rozwiązania, odpowiadają na nasze wątpliwości i pytania dlaczego? po co? i co dalej?

https://waznepodcast.captivate.fm

subscribe
share


Dezinformacja i fake newsy zostan? z nami na d?ugo


Dezinformacja i fake newsy to nie s? poj?cia, które pojawi?y si? w ci?gu ostatnich dwóch miesi?cy. Ale w ostatnim czasie jest o nich zdecydowanie du?o, du?o g?o?niej w mainstreamowych mediach i w spo?ecznej ?wiadomo?ci. W sieci mamy bowiem kolejny front - front informacyjny. Ogromn? prace w walce z fa?szywymi informacjami wykonuje m.in. Stowarzyszenie Demagog, zrzeszaj?ce fact-checkerów i innych ekspertów zajmuj?cych si? weryfikacj? informacji. Na czym to dok?adnie polega, jak wiele pracy fact-checkerzy maja ostatnio - o tym opowiada Marcel Kie?tyka, analityk, fact-checker, mentor Akademii Fact-Checkingu.


share
 2022-04-29  1h2m