#ważne

Prawa człowieka, klimat, ekonomia, nierówności, wykluczenie, zdrowie psychiczne, system, przemiany. Być może nie masz czasu o tym czytać. Dla mnie poznawanie tematów społecznych przez kilka lat było pracą. Robię to do tej pory. Szukam, słucham, poznaję ludzi i ich problemy. To czego się dowiem - teraz przekazuję dalej w podcaście. Głównymi bohaterami odcinków są aktywiści, badacze, samorzecznicy_czki oraz inne doświadczone osoby, które wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę przez nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia. Pokazują rozwiązania, odpowiadają na nasze wątpliwości i pytania dlaczego? po co? i co dalej?

https://waznepodcast.captivate.fm

subscribe
share


episode 14: "Bez wstydu. Sekspraca w Polsce" - rozmowa o ksi??ce


W dzisiejszym odcinku b?dzie o temacie, który bardzo ?atwo ubra? w sensacyjne nag?ówki, wyrz?dzaj?c du?? szkod? wielu osobom. Na szcz??cie znalaz?a si? osoba, która postanowi?a odrzuci? ró?ne funkcjonuj?ce w naszym spo?ecze?stwie tabu, przekonania, uprzedzenia oraz stereotypy i napisa?a rzeteln? ksi??k? o pracy seksualnej w Polsce. Jedno has?o - praca seksualna, a zawiera w sobie tyle w?tków, tyle tematów, ?e mia?am poczucie, ?e nasza rozmowa z Karolin? Rogask? mog?aby trwa? i trwa?. A to wszystko oczywi?cie wokó? ksi??ki, której jest autork?, czyli „Bez wstydu. Sekspraca w Polsce”.


share
 2022-06-02  56m