Çok Değişik Masallar

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde... Pireler berber iken, develer tellal iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Sistemle problemi olan sıradan birinin öylesine konuşmaları, bir şey bekleme yani. Gündem, Sosyal Medya, Kültür, Hayat, Siyaset, Teknoloji ne ararsan var. https://cokdegisikmasallar.com

https://cokdegisikmasallar.com/

subscribe
share


episode 8: Jelibon Meselesi, Haliç'in alt?ndaki Bizans Hazineleri ve Komplo Teorileri


Bu bölümde geçen haftan?n en önemli gündemi olan Ad?yaman'da bulunan 6 milyar dolarl?k jelibon rezervlerine de?indik. Ayr?ca çok bilinen ?ehir efsanelerini, bu efsanelerin yay?lmas?n?n alt?nda yatan motivasyonu, Haliç'in alt?nda yatan Bizans'?n kutsal hazinelerini, Lozan Bar?? Antla?mas?'n?n 2023'te aç?klanacak olan 21 maddelik gizli ek protokolünü, konu?umuz Erdem Çapar'?n anlat?m?yla Ozzy Osbourne'un Marmaris'teki bir rock barda ba??na gelenleri, Pantera'n?n solisti Phil Anselmo'nun Kumburgaz'daki yazl???n?, düz dünyac?lar?n engin bilimsel aç?klamalar?n?, NASA'n?n yalanlar?n?, Panda'lar?n gerçek olmad???n?, asl?nda birer kostüm giymi? insanlar oldu?unu, ku?lar?n devletlerin insanlar? izlemek için kulland?klar? drone'lar oldu?unu konu?tuk. Bonus olarak bölümün sonunda bir de jelibon tarifi var.


share
 2022-07-01  20m