SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


SBS News in Filipino, Saturday 6 August - Mga balita ngayong ika-6 ng Agosto


Here are today's top stories on SBS Filipino. - Alamin ang pinaka-mainit na balita ngayong Sabado ng umaga sa SBS Filipino.


share
   5m