#ważne

Prawa człowieka, klimat, ekonomia, nierówności, wykluczenie, zdrowie psychiczne, system, przemiany. Być może nie masz czasu o tym czytać. Dla mnie poznawanie tematów społecznych przez kilka lat było pracą. Robię to do tej pory. Szukam, słucham, poznaję ludzi i ich problemy. To czego się dowiem - teraz przekazuję dalej w podcaście. Głównymi bohaterami odcinków są aktywiści, badacze, samorzecznicy_czki oraz inne doświadczone osoby, które wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę przez nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia. Pokazują rozwiązania, odpowiadają na nasze wątpliwości i pytania dlaczego? po co? i co dalej?

https://waznepodcast.captivate.fm

subscribe
share


Streetworking pomaga m?odym, którzy nie mog? si?gn?? po pomoc


Przyznam, ?e gdy pierwszy raz us?ysza?am o streetworkingu, pomy?la?am: „wow, to ma tak wiele sensu, czemu nie ma tego wi?cej, w ka?dym mie?cie w Polsce?”. Dzi?ki takiemu dzia?aniu mo?na przecie? dotrze? do m?odych (i innych), którzy nie trafi? tak sami z siebie na przyk?ad do psychologa czy innego specjalisty. Na szcz??cie s? organizacje, które zajmuj? si? takimi dzia?aniami, w?ród nich Stowarzyszenie Program STACJA. Czym dok?adnie streetworking jest i jak pomaga? Jak dzia?a partyworking i gdzie partyworkerów mo?na spotka?? Jak zagada? do nastolatków na podwórku z propozycj? pomocy tak, by nie wy?miali lub nie zmienili natychmiast miejscówki? Co mo?e da? kontakt ze streetworkerem? I wreszcie: czy system jest gotowy na pomoc wszystkim napotkanym przez streetworkerów osobom? O tym w nowym odcinku!


share
 2022-08-17  57m