Çok Değişik Masallar

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde... Pireler berber iken, develer tellal iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Sistemle problemi olan sıradan birinin öylesine konuşmaları, bir şey bekleme yani. Gündem, Sosyal Medya, Kültür, Hayat, Siyaset, Teknoloji ne ararsan var. https://cokdegisikmasallar.com

https://cokdegisikmasallar.com/

subscribe
share


episode 15: Putin'den Avrupa'ya: 'Sen istiyor s?cak dujjjj verecek 100 dolar'


Gündemde yine enerji krizi var. Rusya'n?n Avrupa'ya gaz sevkiyat?n? durdurmas? üzerine k?tada enerji krizi ya?an?yor. Avrupal? siyasiler, krize ve yakla?an k??a yönelik birçok fikir ortaya atmaya ba?lad?. ?sviçre Çevre, Ula?t?rma, Enerji ve ?leti?im Dairesi Bakan? Simonetta Sommaruga, enerji krizine çözüm amac?yla vatanda?lara birlikte du? almalar? önerisinde bulundu. Bakan?n 'du?' teklifi ülkede gündem oldu.

Yani diyor ki kaynaklar? tasarruflu kullan. 2 ki?i, 3 ki?i ayr? ayr? dyu? alaca??n?za birlikte du? al?n. Zaten o s?rada sürtünme kuvvetinden de bir ?s? olu?aca??ndan daha s?cak bir du? olur bilemiyorum.  Bakan Simonetta Sommaruga’n?n söylemi de ilginç, birlikte du? almal?y?z demi?.

Demokrasi, Cunhuriyet, Monarji, Diktatörlükler aras?nda ne fark var?
Seçimle ba?a gelenler bile krallar gibi davranm?yor mu? 


share
 2022-09-14  14m