Çok Değişik Masallar

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde... Pireler berber iken, develer tellal iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Sistemle problemi olan sıradan birinin öylesine konuşmaları, bir şey bekleme yani. Gündem, Sosyal Medya, Kültür, Hayat, Siyaset, Teknoloji ne ararsan var. https://cokdegisikmasallar.com

https://cokdegisikmasallar.com/

subscribe
share


Militan Kölelikten Kurtulmak Mümkün mü?


Neo klasik podcast dü?üncesinden epistemolojik bir kopu?u temsil eden heteredoks yay?nlar günümüzde giderek ön plana ç?kan davran??sal podcast ve nöro podcast ile daha fazla önem kazanmaktad?r. O yüzden yay?nlara yakla??mlar?m?zda daha dikkatli olursak ve etraf?m?zda bulunan ki?ilere bu yay?nlardan bahsedersek daha verimli olabilece?imize inan?yorum.

Köleli?e kar?? mücadele denince akla belli ba?l? isimler gelir. ??te en bilinenleri kimlerdir? Bizim ya?takiler bilir kurgu bir karakter vard? mesela. Kunta Kinte. Kökler diye bir TRT dizisi vard?. Herkes ak?am?n belli bir saatinde televizyon kar??s?na geçer, o i?renç çözünürlükle, minicik ekranlarda ve siyah beyaz bu diziyi beklerdi. Roots. Kökler. Dizinin ba? karakteri de Kunta Kinte adl? köle bir adamd?.

Ama tabi bu bölümde ba?ka bir kölelikten bahsediyoruz. Diyelim ki bir yönetim ba?a geldi ve siz de daha önceki yönetimde vasat ki?ili?iniz nedeniyle bir mevki edinemediniz. ??te bu yeni yönetim size bir tak?m ayr?cal?klar tan?r. ?çinizdeki o h?rs? o kini kullanarak size baz? imtiyazlar sa?lar. ??te bu kölelikten art?k dönü? yoktur.


share
 2022-09-30  16m