#ważne

Prawa człowieka, klimat, ekonomia, nierówności, wykluczenie, zdrowie psychiczne, system, przemiany. Być może nie masz czasu o tym czytać. Dla mnie poznawanie tematów społecznych przez kilka lat było pracą. Robię to do tej pory. Szukam, słucham, poznaję ludzi i ich problemy. To czego się dowiem - teraz przekazuję dalej w podcaście. Głównymi bohaterami odcinków są aktywiści, badacze, samorzecznicy_czki oraz inne doświadczone osoby, które wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę przez nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia. Pokazują rozwiązania, odpowiadają na nasze wątpliwości i pytania dlaczego? po co? i co dalej?

https://waznepodcast.captivate.fm

subscribe
share


episode 18: O z?bach, dentofobii, stomatologii na NFZ i teeth shamingu


Z z?bami w Polsce nie jest dobrze. Mamy wysoki i gwa?townie rosn?cy mi?dzy 35-44 a 65-74 rokiem ?ycia odsetek osób doros?ych z bezz?biem. NIK alarmuje, ?e stan zdrowia jamy ustnej Polaków odbiega od standardów europejskich, szczególne zaniepokojenie budzi sytuacja osób poni?ej 18 roku ?ycia. Równie? tych najm?odszych. Temat jest trudny, bo wizyty u stomatologów kosztuj?, a zawstydzanie osób z powodu stanu z?bów ma si? niestety bardzo dobrze. Do rozmowy o tych w?tkach zaprosi?am Agnieszk? Fiedorowicz, autork? ksi??ki pt. „Kana?. Co mówi? denty?ci, kiedy nie trzymaj? j?zyka za z?bami”.


share
 2022-10-31  48m