SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


'Teal' is the word of the year - 'Teal' ang salita para sa 2022


'Teal' has been named Macquarie Dictionary’s word of the year, while 'bachelor’s handbag' has won the people’s choice award. - Ang salitang 'teal' ang napiling salita o word of the year ng Macquarie Dictionary habang ang katagang 'bachelor’s handbag' ang nakakuha ng people’s choice award.


share
 2022-11-30  5m