SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


Reunion with parents this Christmas? Here’s how to process a Visitor Visa application - Gusto makapiling ang magulang ngayong Pasko sa Australya? Alamin ang proseso ng Visitor Visa application


In this episode of ‘Trabaho, Visa atbp.’, Registered Migration Agent Em Tanag discussed the process of Visitor Visa application for parents. - Sa episode na ito ng Trabaho, Visa atbp.’, tinalakay ni Registered Migration Agent Em Tanag ang proseso at mga kailangan sa aplikasyon ng Visitor Visa para sa magulang.


share
 2022-12-01  5m