SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


SBS News in Filipino, Friday 2 December - Mga balita ngayong ika-2 ng Disyembre


Here are today's top stories on SBS Filipino. - Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Biyernes ng umaga sa SBS Filipino.


share
 2022-12-02  10m