SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


Filipino workers continued calls for wage increase and benefits - Manggagawang Pinoy patuloy ang pagkilos para dagdag sahod at benipisyo


Filipino workers continue their protest action for wage increase and benefits as prices of basic goods and services soar. - Tuloy-tuloy pa rin ang mga kilos-protesta ng mga manggagawa para sa dagdag-sahod at mga benepisyo, sa gitna ng inflation o mataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo


share
 2022-12-02  8m