פניני הלכה - כל הספרים

הקלטות של ספרי "פניני הלכה", ספריו הבהירים של הרב אליעזר מלמד שליט"א. סדרה ייחודית ומקיפה של ספרי הלכה מאת הרב אליעזר מלמד שליט”א, ראש הישיבה ורב הישוב הר ברכה. מסורת הפסיקה ההלכתית מוגשת ברוח ארצישראלית רעננה. הספרים כתובים בלשון בהירה ועדכנית, מאירים את ההלכות בטעמן הרוחני, ומתייחסים למנהגי העדות השונות. ההלכות מבוארות מן הכללים אל הפרטים ובדגש על סוגיות אקטואליות שהתחדשו בעת האחרונה. ספרי “פניני הלכה” התקבלו באהבה בציבור, נלמדים באלפי בתים, ישיבות ומוסדות חינוך בישראל, ומתורגמים למספר שפות. ההקלטה ע"י הרב יונדב זר, הועלה ע"י איתן גולדשמידט

https://ph.yhb.org.il/

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 22m. Bisher sind 185 Folge(n) erschienen. Dieser Podcast erscheint täglich.

Gesamtlänge aller Episoden: 3 days 3 hours 35 minutes

subscribe
share

share 2020-09-29  48m
 
 
share 2020-09-28  36m
 
 
share 2020-09-27  32m
 
 
share 2020-09-26  35m
 
 
share 2020-09-25  24m
 
 
share 2020-09-24  11m
 
 
share 2020-09-23  16m
 
 
share 2020-09-22  12m
 
 
share 2020-09-21  44m
 
 
share 2020-09-20  30m