Bir Podcast

Tek kelime ile yola çıkmış, varış yeri belirsiz podcast programı. podlink.to/podcastbir podcastbir@gmail.com

https://podlink.to/podcastbir

subscribe
share

  • 1
  • 1

episode 1: 1.Bölüm - Ölüm


Bu bölüm "ölüm" kelimesinden yola ç?karak kötü an?lar? de?iyor ve bu konudaki dü?üncelerimi dile getiriyorum. Bu kelime hakk?nda sizin de söylemek istedikleriniz varsa "podcastbir@gmail.com" adresine mesaj?n?z? gönderebilirsiniz.


share 2021-02-13  9m
 
 

0.Bölüm - Konsept


Bu bölüm "Bir Podcast"in konseptini ele ald?m ve neyi hedefledi?imden bahsettim.


share 2021-02-12  1m
 
 
  • 1
  • 1