Deutsch – warum nicht? Pjesa 3 | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle

Andrea vazhdon të punojë në Ahen, por dr. Tyrmani ka një punë për gazetarin e ardhshëm. Një qytet më i madh dhe më ngacmues e pret Andrean: Berlini. Elemente të rëndësishme gramatikore: imperfekti (e pakryera), pjesët e varura të fjalive, lakimi i mbiemrave.

http://www.dw.de/dw/0,,3670,00.html?maca=alb-DKpodcast_dwn3_alb-4080-xml-mrss

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 14m. Bisher sind 78 Folge(n) erschienen. Alle 0 Tage erscheint eine Folge dieses Podcasts
subscribe
shareMësimi 26 – Ne duam vetëm të jemi bashkë


Një këngëtar i famshëm - dhe një këngë e famshmeKapitull i gramatikës: Nuk ka gramatikë të re


share

 2008-10-10  14m
 
 

Mësimi 26 – Ne duam vetëm të jemi bashkë


Një këngëtar i famshëm - dhe një këngë e famshme Kapitull i gramatikës: Nuk ka gramatikë të re


share

 2008-10-10  14m
 
 

Mësimi 26 – Ne duam vetëm të jemi bashkë


Një këngëtar i famshëm - dhe një këngë e famshmeKapitull i gramatikës: Nuk ka gramatikë të re


share

 2008-10-10  14m
 
 

Mësimi 25 – Në fillim shpresoj të marr porosi të vogla


Doktor Tyrman i shpjegon Andreas projektin e tij të ri...Kapitull i gramatikës: Folja dhe gjymtyrët e tjera të fjalisë


share

 2008-10-10  14m
 
 

Mësimi 25 – Në fillim shpresoj të marr porosi të vogla


Doktor Tyrman i shpjegon Andreas projektin e tij të ri... Kapitull i gramatikës: Folja dhe gjymtyrët e tjera të fjalisë


share

 2008-10-10  14m
 
 

Mësimi 25 – Në fillim shpresoj të marr porosi të vogla


Doktor Tyrman i shpjegon Andreas projektin e tij të ri...Kapitull i gramatikës: Folja dhe gjymtyrët e tjera të fjalisë


share

 2008-10-10  14m
 
 

Mësimi 24 – Të vdekurit nuk janë gjithmonë të vdekur


Andrea dhe Eksa për vizitë tek njerëz të famshëm...Kapitull i gramatikës: Nuk ka gramatikë të re


share

 2008-10-10  14m
 
 

Mësimi 24 – Të vdekurit nuk janë gjithmonë të vdekur


Andrea dhe Eksa për vizitë tek njerëz të famshëm... Kapitull i gramatikës: Nuk ka gramatikë të re


share

 2008-10-10  14m
 
 

Mësimi 24 – Të vdekurit nuk janë gjithmonë të vdekur


Andrea dhe Eksa për vizitë tek njerëz të famshëm...Kapitull i gramatikës: Nuk ka gramatikë të re


share

 2008-10-10  14m
 
 

Mësimi 23 – Spitali i famshëm Sharité


Doktor Tyrman tregon historinë e një ndërtese të famshme...Kapitull i gramatikës: Lakimi i mbiemrave (II)


share

 2008-10-10  14m