Norsklærer Karense

Dette er en podcast for alle som lærer norsk. Jeg snakker om nyheter og forskjellige temaer på norsk. Dette er en fin lyttetrening!

https://karense.podomatic.com

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 43m. Bisher sind 63 Folge(n) erschienen. Dieser Podcast erscheint alle 12 Tage
subscribe
share

Samfunnskunnskap 50 timer kapittel 7


Dette er det siste kapittelet i samfunnskunnskapskurset. Jeg snakker i denne episoden om demokrat...


share   50m
 
 

Samfunnskunnskap 50 timer kapittel 6


I dette kapittelet snakker jeg om arbeidsliv i Norge. Hvordan er det å jobbe i Norge? Hvorfor bet...


share 2020-04-13  56m
 
 

Samfunnskunnskap 50 timer kapittel 5


Jeg snakker om utdanning og opplæring i Norge fra barnehage til universitet. Læring skjer hele li...


share 2020-04-03  47m
 
 

Samfunnskunnskap 50 timer kapittel 4


Dette kapittelet handler om helsesystemet i Norge og hvordan dette er for oss fra vi blir født ti...


share 2020-03-18  45m
 
 

Samfunnskunnskap 50 timer kapittel 3


I denne episoden snakker jeg om barn og familie. Jeg forteller om ulike familietyper, ekteskap, s...


share 2020-02-26  1h0m
 
 

Samfunnskunnskap 50 timer kapittel 2


I denne episoden snakker jeg om norsk historie fra isen smeltet den siste istiden og frem til i d...


share 2020-02-14  52m
 
 

Samfunnskunnskap 50 timer kapittel 1


Samfunnskunnskap 50 timer er et kurs mange må ta for å kunne søke om permanent oppholdstillatelse...


share 2020-01-31  41m
 
 

FRP ut av regjering, norsk begravelse og trening hele livet


Jeg er glad for at FRP har gått ut av regjering. Nå er det Høyre, Venstre og KRF som skal styre l...


share 2020-01-22  40m
 
 

Tilbakeblikk på gode nyheter fra 2019


Jeg ser tilbake på 2019 med fokus på gode nyheter. Jeg håper dere får et fantastisk 2020!


share 2020-01-09  52m
 
 

Travel november måned, London tur, bokmål og nynorsk og dialekter i Norge


November var en travel måned med reiser i både Norge og utlandet. Jeg snakker om Et dukkehjem av ...


share 2019-12-13  49m