Radio Warroza Pszczele Wieści

Podkast popularyzujący wiedzę o pszczołach oraz faunie towarzyszącej (stąd nazwa), pszczelarstwie, owadach, biologii, ewolucji, ekologii. Także nieco filozofii przyrody. Głównie wywiady, ale także relacje, reportaże, eseje dźwiękowe. Podkast wystartował na początku 2019 roku. Nazwa podkastu nawiązuje do aktualnie najbardziej znanego pasożyta pszczół. ;) www: warroza.pl

https://castopod.warroza.pl/@radiowarroza

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 55m. Bisher sind 88 Folge(n) erschienen. Alle 9 Tage erscheint eine Folge dieses Podcasts.

Gesamtlänge aller Episoden: 3 days 23 hours 15 minutes

subscribe
share


episode 87: Wpływ warrozy na koewolucję i gospodarkę, jakość wosku


 1. 2:30 Populacja nieleczonych pszczół zmusza dręcza do ewolucji.
 2. 12:30 Przegląd z zakresu problematyki badawczej wpływu dręcza pszczelego na populację pszczół miodnych.
 3. 30:00 Metody analityczne oznaczania zanieczyszczeń wosku pszczelego parafiną i stearyną...


share
   36m
 
 

episode 86: Nauka - poszukiwanie "dziury w całym"


Kacper omawia metanaukę, która bada uniwersalne aspekty procesu naukowego, które pozostają niezmienne pomimo historycznych zmian w podejściach do nauki. Wczesna grecka filozofia przyrodnicza ceniła wiedzę teoretyczną ponad praktyczne zastosowania. Kluczowym punktem jest to, że nauka wprowadza zmiany i kwestionuje istniejące modele rzeczywistości, działając trochę też jako światopoglądowy czynnik chaosu w przeciwieństwie do utrzymania modelu status quo...


share
   1h37m
 
 

episode 85: Warsztaty COLOSS w Warszawie


COLOSS to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit skupiające się na poprawie dobrostanu pszczół na całym świecie. Łączy ponad 2000 naukowców, weterynarzy, pszczelarzy i studentów z ponad 30 krajów, prowadzących badania nad monitorowaniem utraty kolonii pszczelich i poprawą komunikacji między badaczami a pszczelarzami. Na warsztatach w Warszawie od 7 do 9 lutego 2023 r...


share
   30m
 
 

episode 84: Kolibry czy trzmiele, jak cerana żyje z dręczem, pyłek w medycynie: nie tak prędko!


 1. Gwałtowne dostosowywanie się roślin do nowych zapylaczy.
 2. Dręczooporność u Apis cerana: przegląd.
 3. Skuteczność terapeutyczna pyłku podawanego doustnie w przypadku chorób niealergicznych: przegląd ogólny...


share
   42m
 
 

episode 83: Pszczoły w słupach, nauka obywatelska, nieskuteczne ręczniki z kwasem


 1. Półnaturalne siedliska sprzyjają i słupy energetyczne w przetrwaniu dziko żyjących pszczół miodnych w krajobrazie rolniczym w Hiszpanii.
 2. Wykorzystanie nauki społecznościowej do poszukiwań rodzin pszczoły miodnej, które w naturalny sposób radzą sobie z inwazją roztocza Varroa destructor.
 3. Brak dowodów na skuteczność stosowania mieszaniny gliceryny i kwasu szczawiowego za pomocą wzmocnionego ręcznika kuchennego jako nośnika w celu zwalczania dręcza pszczelego...


share
   47m
 
 

episode 82: Nekrofagia pszczela w kryminalistyce? „Ekologiczne” motywacje pszczelarskie


 1. Nekrofagia u pszczół miodnych; kryminalistyczne zastosowanie zachowań związanych z poszukiwaniem zapachów
 2. Pszczelarstwo, zarządzanie środowiskiem i opieka wielogatunkowa na obszarach wiejskich
 3. Motywacje leżące u podstaw wyborów pszczelarskich związanych z opieką nad pszczołami: badanie metodologią Q-sort w Wielkiej Brytanii

Program pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka“ prowadzą jego twórcy: Piotr Skorupa współtwórca „Polanka TV“ oraz...


share
 January 14, 2024  48m
 
 

episode 81: Trutnie głosu nie mają - Patrycja Staniszewska


Pszczoły miodne w tym trutnie posiadają nabytą odporność podobną do zwierząt kręgowych - wyjaśnia naukowczyni zajmująca się pszczołami. Następnie omawia związek tej odporności ze znaczeniem rodziny pszczelej...


share
 January 13, 2024  22m
 
 

episode 80: Stuletni pszczelarz - Stefan Antolak (archiwum)


 1. 00:01 Wstęp - gadanie o podkaście
 2. 03:58 mistrz Stefan Antolak
 3. 15:50 uczeń Grzegorz Buczyński

Pana Stefana spotkałem kilka lat wcześniej. Był gościem na pasiece swojego ucznia. Nagrywaliśmy wtedy materiał do filmu i Pan Stefan spontanicznie zgodził się w nim wystąpić. Zapamiętałem go jako osobę radosną z dużą werwą, szczególnie biorąc wiek mojego rozmówcy. To sprawiło, że wydawał mi się o ok. kilkadziesiąt lat młodszy niż w rzeczywistości był...


share
 January 12, 2024  19m
 
 

episode 79: Skuteczność akarycydów, algorytm bada pszczoły, pszczoły cukrowe w zwyczajach Aborygenów.


 1. 2:35 Spadek skuteczności akarycydów
 2. 18:12 Nagrania wideo z wykorzystaniem wytrenowananego algorytmu pszczelego pozwalają wykryć zmiany w zachowaniu pszczół pod wpływem neonikotynoidów
 3. 36:25 Poglądy pszczelarzy pszczół bezżądłych na temat wierzeń i praktyk Aborygenów w Australii

Program pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka“ prowadzą jego twórcy: Piotr Skorupa współtwórca „Polanka TV“ oraz Jakub Jaroński z „Radio Warroza Pszczele Wieści“...


share
 January 12, 2024  48m
 
 

episode 78: Owady w badaniach naukowych i praktyce


 1. 5:00 Wstęp
 2. 7:59 Wspomnienie o Januszu Wojtusiaku
 3. 9:10 Zachowania ratunkowe i opieka sanitarna u mrówek
 4. 22:16 Dobowa rytmika życia organizmu
 5. 27:01 Grzybowe biopestycydy
 6. 30:09 Entomologia sądowa
 7. 34:14 Pszczoły w mieście
 8. 43:02 Wibroakustyczna komunikacja pszczoły miodnej
 9. 55:31 Diapauza - cykle owadów
 10. 01:00:49 Owady na talerzu

Program pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka“...


share
 January 12, 2024  1h9m