SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 8m. Bisher sind 3692 Folge(n) erschienen. Alle 0 Tage erscheint eine Folge dieses Podcasts.

Gesamtlänge aller Episoden: 23 days 3 hours 51 minutes

subscribe
share


Thousands of international students are back, but are some working too hard? - Pagbalanse ng pag-aaral at trabaho ng mga international students


Australian universities are a top choice for international students, especially from India, with more than 100,000 already enrolled. - Maraming mga international students ang pinipiling mag-aral sa mga unibersidad sa Australya. Malaking bilang sa mga international students ay mula sa India.


share
   7m
 
 

New funding for action on domestic violence - Bagong pagpopondo para sa aksyon kontra karahasan sa pamilya


Domestic violence action and awareness is a national wide focus this week. It's hoped that additional Government investment, paid leave, and new technology - can make a game-changing difference for victims. - Kamalayan at aksyon kontra karahasan sa pamilya, sentro ng usapin sa kabuuan ng Australia sa linggong ito.


share
   4m
 
 

SBS News in Filipino, Friday 3 February - Mga balita ngayong ika-3 ng Pebrero


Here are today's top stories on SBS Filipino. - Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Biyernes ng umaga sa SBS Filipino.


share
   13m
 
 

What are the common reasons for student visa refusal and how to avoid it - Ano ang mga karaniwang dahilan ng student visa refusal at paano ito maiiwasan


In this episode of ‘Trabaho, Visa atbp.’, Registered Migration Agent Johanna Nonato discussed the issues of student visa application in Australia. - Sa episode na ito ng ‘Trabaho, Visa atbp.’, tinalakay ng Registered Migration Agent na si Johanna Nonato ang mga isyu sa aplikasyon ng student visa sa Australia.


share
   23m
 
 

SBS News in Filipino, Thursday 2 February - Mga balita ngayong ika 2 ng Pebrero


Here are today's top stories on SBS Filipino. - Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Huwebes ng umaga sa SBS Filipino.


share
   14m
 
 

'Tuli sa Australia': Dapat bang gawin o balewalain?


Alamin ang mga medikal na benepisyo ng pagpapa-tuli ng mga batang lalaki.


share
   8m
 
 

Mga kumpanya sa Northern Territory, nakakuha ng grant para magsagawa ng recruitment drive sa Pilipinas


Nakatanggap ng Flexible Workforce Solutions Grant mula sa NT government ang mga kumpanya sa teritoryo para ipatupad ang pag-hire ng mga manggagawa mula sa Pilipinas at India.


share
   6m
 
 

SBS News in Filipino, Wednesday 1 February - Mga balita ngayong ika-1 ng Pebrero


Here are today's top stories on SBS Filipino. - Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Miyerkules sa SBS Filipino.


share
   10m
 
 

Don't use social media to reach us, ATO warns customers - Babala sa mga customer: 'Huwag gumamit ng social media para makipag-ugnayan sa ATO'


Consumers are being warned against using social media sites to communicate with the Australian Tax Office. Reports have started to emerge of fake social media accounts being set up to impersonate taxation officers, and scam victims out of thousands of dollars. - Pinag-iingat ang mga consumer sa paggamit ng mga social media sites para makipag-ugnayan sa Australian Tax Office sa gitna ng mga ulat ng mga scammers na nagpapanggap bilang mga empleyado ng ATO.


share
   5m
 
 

SBS News in Filipino, Tuesday 31 January - Mga balita ngayong ika-31 ng Enero


Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Martes ng umaga sa SBS Filipino.


share
   10m