SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 8m. Bisher sind 4998 Folge(n) erschienen. Alle 0 Tage erscheint eine Folge dieses Podcasts.

Gesamtlänge aller Episoden: 31 days 16 hours 35 minutes

subscribe
share


‘Single But Never Alone’: How this book can guide you on dating and self-preparation - ‘Single But Never Alone’: Paano ihanda ang sarili bago makipag-date at relasyon


For more than ten years, Papa Dan released the book "Single But Never Alone," yet there are still pieces of advice relevant to modern dating. - Mahigit sampung taon na nang Inilabas ni Papa Dan ang librong Single But Never Alone pero may mga payo pa din na naangkop sa modern dating.


share
   32m
 
 

Volunteering Australia: Online volunteers, dumadami habang nababawasan ang mga boluntaryo sa komunidad


Ngayong National Volunteer Week, inalabas ng Volunteer Australia ang iba't-ibang paraan makibahagi ang mga mamamayan bilang volunteers sa gitna ng bumababang bilang ng mga pisikal na nagboboluntaryo sa komunidad.


share
   14m
 
 

Usap Tayo: Paano ka nag-adjust sa workplace culture sa Australia?


May mga pagkakaiba sa workplace culture Australia at Pilipinas at ilang adjustment ang ginagawa ng mga Pinoy.


share
   6m
 
 

SBS News in Filipino, Monday 20 May 2024 - Mga balita ngayong ika-20 ng Mayo 2024


Here are today's top stories on SBS Filipino. - Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Lunes sa SBS Filipino.


share
   5m
 
 

SBS News in Filipino, Sunday 19 May 2024 - Mga balita ngayong ika-19 ng Mayo 2024


Here are today's top stories on SBS Filipino. - Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Linggo sa SBS Filipino.


share
   7m
 
 

Mga balita ngayong ika-17 ng Mayo 2024


Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Sabado sa SBS Filipino.


share
   6m
 
 

Understanding and addressing racism - Pagunawa sa mga hakbang sa pagharap sa rasismo


A community forum on addressing racism built on previous community consultation in early 2024 will aim to assist Filipino Australians in identifying racism and the support and assistance available to those who experience it. - Matapos ang survey na isinagawa noong unang bahagi ng taon, magkakaroon ng isang forum na magbibigay ng impormasyon para sa mga hakbang sa panahon na makaranas ng rasismo.


share
   9m
 
 

“Mission accomplished” sa paghatid ng supply sa mga mangingisda sa Scarborough Shoal


Nakaalpas sa umano’y blockade ng China ang advance team ng civilian mission mula sa Pilipinas at naabot ang Scarborough Shoal na kanilang pangunahing layunin.


share
   10m
 
 

Mga balita ngayong ika-17 ng Mayo 2024


Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Biyernes sa SBS Filipino.


share
   8m
 
 

Opposition's Budget Reply: Reduce permanent migration to ease Australia's housing crisis - Sagot ng Oposisyon sa Badyet: Bawasan ang bilang ng migrasyon para maibsan ang krisis sa pabahay sa Australia


Reduced bureaucracy, a simplified budget, and a decrease in migration are at the heart of the Coalition's plan for Australia. - Bawasan ang burukrasya, magkaroon ng pinasimpleng badyet, at ibaba ang bilang ng mga migrante ang nasa sentro ng plano ng Koalisyon para sa Australia.


share
   7m