SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 8m. Bisher sind 4904 Folge(n) erschienen. Dieser Podcast erscheint alle 0 Tage.

Gesamtlänge aller Episoden: 31 days 55 minutes

subscribe
share


SBS News in Filipino, Sunday 14 April 2024 - Mga balita ngayong ika-14 ng Abril 2024


Here are today's top stories on SBS Filipino. - Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Linggo ng umaga sa SBS Filipino.


share
   7m
 
 

SBS News in Filipino, Saturday 13 April 2024 - Mga balita ngayong ika-13 ng Abril 2024


Here are today's top stories on SBS Filipino. - Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Sabado ng umaga sa SBS Filipino.


share
   3m
 
 

'Bakit di ka kumakain ng baboy?' Paano hinaharap ng Pinay Muslim ang mga stereotype


Lumaki napapalibutan ng mga Katoliko si Madz Kamlon, ngunit siya isinilang at lumaki sa pananampalatayang Islam.


share
   11m
 
 

Pilipinas muling nominado bilang “Asia’s Best” sa World Travel Awards 2024.


Nominado muli ang Pilipinas sa pitong categories sa World Travel Awards 2024.


share
   10m
 
 

SBS News in Filipino, Friday 12 April 2024 - Mga balita ngayong ika-12 ng Abril 2024


Here are today's top stories on SBS Filipino. - Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Biyernes ng umaga sa SBS Filipino.


share
   5m
 
 

Does getting wet from the rain make you sick? Health expert answers - Magkakasakit ba ako pag nabasa ng ulan? Sagot ng eksperto


We're frequently cautioned to steer clear of getting drenched in the rain to avoid falling ill. But, is there any scientific validity to this widespread belief? A GP Specialist sheds light on the scientific facts behind it and offers practical tips to stay healthy during the cold season. - Madalas tayong binabalaan na iwasan ang pagkakabasa sa ulan upang hindi magkasakit...


share
   11m
 
 

Where's the most expensive Australian city to rent a property? - Saang lugar sa Australia ang pinakamahal ang paupahang bahay o unit?


The rental prices in Australia continue to rise, especially for small houses and units, where they have surged by almost 20%. - Patuloy ang pagtaas ng presyo ng paupahan sa Australia lalo na ang mga malilit na bahay at unit kung saan pumalo sa halos 20%.


share
   6m
 
 

Usap Tayo: What's your dream House in Australia? - Usap Tayo: Ano ang dream house mo sa Australia?


There are numerous stunning display houses in Australia, and many Filipinos dream of owning a home there. - Maraming nakakamanghang display house sa Australia at ilang Pinoy ang nangangarap na makapundar ng bahay.


share
   4m
 
 

Turning boredom into business: A couple’s journey to building three thriving ventures - Mag-asawa nagtayo ng tatlong matagumpay na negosyo


Odra and Ed's entrepreneurial ventures were born out of a need to fill their idle time with productive and engaging activities, hence the creation of their three successful businesses. - Nabuo ng mag-asawang Odra at Eds Santos ang kanilang mga negosyo dahil nais nilang punan ang kanilang mga libreng oras ng mga produktibong gawain.


share
   39m
 
 

Mga balita ngayong ika 11 ng Abril 2024


Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Huwebes ng umaga sa SBS Filipino.


share
   9m