SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 8m. Bisher sind 3677 Folge(n) erschienen. Alle 0 Tage erscheint eine Folge dieses Podcasts.

Gesamtlänge aller Episoden: 23 days 1 hour 14 minutes

subscribe
share


Infrastructure agency: More sorting into more bins means better recycling - Paghiwalay ng basura, mas mabuting paraan ng pag-recycle


Some Australians could be separating rubbish into up to six bins, under recommendations from an infrastructure advisory body.

-

Maari nang maghiwalay ang ilang Australyano ng kanilang basura sa halos anim na lalagyan, sa ilalim ng rekomendasyon ng lupong tagapayo ng imprastraktura.


share
 2019-10-22  4m
 
 

Panelo accepts public transport challenge


Presidential Spokesperson Salvador Panelo has accepted the 'commute challenge' and traveled to work using public transport. He said he will travel to Malacanang Palace using the LRT and jeepney.


share
 2019-10-11  4m
 
 

$200 million boost announced for WA public schools - $200 milyon na dagdag para sa mga pampublikong paaralan sa WA


Public schools across Western Australia will benefit from a $200 million maintenance package, creating more than 3,000 jobs.

-

Makaka-benepisyo ang mga pampublikong paaralan sa buong Western Australia mula sa isang maintenance package na nagkakahalaga ng $200 million at magbibigay din ng mahigit tatlong libong trabaho.

 


share
 2019-09-26  9m
 
 

#ClimateStrike: Who will fight for the environment? - #ClimateStrike: Sino ang nakikipaglaban para sa kapaligiran?


While thousands of students rally across Australia calling for faster action to fight climate change, this Filipino scholar is showing her support by championing sustainable development. Her aim is to bridge the gap between tackling environmental problems and policy-making...


share
 2019-09-19  12m
 
 

How to set up meetup groups online? - Paano bumuo ng mga grupo na maaaring makatagpo online?


We’re living in an ever more isolated society with one in four older Australians living alone.

-

 Isa sa apat na matandang Australyano ay namumuhay na mag-isa, malayo sa mga kaibigan o kamag-anak nila. 


share
 2019-09-15  7m
 
 

Pressure on self and future uncertainty causes student stress - Presyur sa sarile at pangamba sa kinabukasan, nagdaragdag ng stress sa mga estudyante


Almost two thirds of young people are experiencing worrying levels of exam stress, and one in 10 are suffering from extreme stress when completing testing. 

-

Halos dalawang ikatlong bahagi ng mga nakakabatang tao ang dumaranas ng mataas na lebel ng stress sa pagkuha ng eksamen, at isa sa sampu ang may malaking problema kapag kumukuha ang eskamen


share
 2019-09-10  3m
 
 

Important questions to ask when visiting your GP - Mahalagang katanungan sa pagkonsulta sa inyong GP


Sometimes visiting your doctor or GP can be a daunting experience, especially if you are unable to articulate your questions. NSW Multicultural Health Communication Service's Michael Camit  shares some  important questions to consider before visiting your GP.

-

Minsan nakaka-nerbiyos ang bumisita sa inyong GP dahil di niyo natitiyak kung paano ibahagi ang inyong tunay na nararamdaman o ang mga katanungang  nais ninyong masagot ukol s ainyong mga nararamdaman...


share
 2019-09-06  14m
 
 

Report details plan to fix education decline by attracting high-achievers to teaching - Ulat binalangkas ang balak na akitin ang mga matatalinong mag-aaral na mag-turo


The Grattan Institute says more high-achieving students would be attracted to teaching, if the pay was higher.

 

They’re also calling for new specialist teaching roles to be created to try and attract more people to the profession...


share
 2019-08-28  6m
 
 

Formula in life: One per week - Pormula sa buhay: Isang beses sa isang linggo


Jeuss Polandaya is a man with diverse knowledge and skills. He is not just an educator but also an environmentalist, a community leader and volunteer. Jeuss is also a proud member of the Freemasons Victoria where he gets his inspiration to be of service to the community...


share
 2019-08-25  9m
 
 

Familes to fight the possible early release of rape and murder convict Sanchez - Mag-anak na Sarmenta at Gomez lalabanan ang maagang paglaya ni Sanchez


Families of murdered students Eileen Sarmenta and Allan Gomez vow to fight against the possible early release of convicted ex-Calauan Mayor Antonio Sanchez, in connection with the so-called Good Conduct Time Allowance or GCTA.

-

Ipinangako  ng mga naulila ng yumaong si Eileen Sarmenta at Allan Gomez na lalabanan nito ang posibleng maagang paglaya ng convicted ex-Calauan Mayor Antonio Sanchez base sa batas, kaugnay ng tinatawag na  Good Conduct Time Allowance or GCTA...


share
 2019-08-23  4m