SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 8m. Bisher sind 4902 Folge(n) erschienen. Dieser Podcast erscheint alle 0 Tage.

Gesamtlänge aller Episoden: 31 days 43 minutes

subscribe
share


Pressure on self and future uncertainty causes student stress - Presyur sa sarile at pangamba sa kinabukasan, nagdaragdag ng stress sa mga estudyante


Almost two thirds of young people are experiencing worrying levels of exam stress, and one in 10 are suffering from extreme stress when completing testing. 

-

Halos dalawang ikatlong bahagi ng mga nakakabatang tao ang dumaranas ng mataas na lebel ng stress sa pagkuha ng eksamen, at isa sa sampu ang may malaking problema kapag kumukuha ang eskamen


share
 September 10, 2019  3m
 
 

Important questions to ask when visiting your GP - Mahalagang katanungan sa pagkonsulta sa inyong GP


Sometimes visiting your doctor or GP can be a daunting experience, especially if you are unable to articulate your questions. NSW Multicultural Health Communication Service's Michael Camit  shares some  important questions to consider before visiting your GP.

-

Minsan nakaka-nerbiyos ang bumisita sa inyong GP dahil di niyo natitiyak kung paano ibahagi ang inyong tunay na nararamdaman o ang mga katanungang  nais ninyong masagot ukol s ainyong mga nararamdaman...


share
 September 6, 2019  14m
 
 

Report details plan to fix education decline by attracting high-achievers to teaching - Ulat binalangkas ang balak na akitin ang mga matatalinong mag-aaral na mag-turo


The Grattan Institute says more high-achieving students would be attracted to teaching, if the pay was higher.

 

They’re also calling for new specialist teaching roles to be created to try and attract more people to the profession...


share
 August 28, 2019  6m
 
 

Formula in life: One per week - Pormula sa buhay: Isang beses sa isang linggo


Jeuss Polandaya is a man with diverse knowledge and skills. He is not just an educator but also an environmentalist, a community leader and volunteer. Jeuss is also a proud member of the Freemasons Victoria where he gets his inspiration to be of service to the community...


share
 August 25, 2019  9m
 
 

Familes to fight the possible early release of rape and murder convict Sanchez - Mag-anak na Sarmenta at Gomez lalabanan ang maagang paglaya ni Sanchez


Families of murdered students Eileen Sarmenta and Allan Gomez vow to fight against the possible early release of convicted ex-Calauan Mayor Antonio Sanchez, in connection with the so-called Good Conduct Time Allowance or GCTA.

-

Ipinangako  ng mga naulila ng yumaong si Eileen Sarmenta at Allan Gomez na lalabanan nito ang posibleng maagang paglaya ng convicted ex-Calauan Mayor Antonio Sanchez base sa batas, kaugnay ng tinatawag na  Good Conduct Time Allowance or GCTA...


share
 August 23, 2019  4m
 
 

George Pell's final avenue of appeal is now the High Court - Korte Suprema ang huling apila ni George Pell


George Pell’s legal team is looking to exhaust all legal avenues after the Court of Appeal yesterday upheld his child abuse convictions.

 

It’s almost a certainty he will apply to have the case heard before the High Court, but it’s a high bar to try to convince the court to even take the case on...


share
 August 23, 2019  4m
 
 

Filipino research forum to focus on modernity - Filipino research forum takdang talakayin ang modernisasyon


This year's International Research Forum on the Philippines (IRFP) will focus on modernity-How the past has helped shape present events and circumstances and how it will influence the future of Filipinos and Philippine society. Researchers focusing on Philippine studies are invited to participate in this year's forum. 

FASTCO's Iona Mapa, Melvin Marzan and Tetta Lazo tell us more...


share
 August 23, 2019  12m
 
 

Are Australian universities taking risks over Chinese student boom? - Mga unibersidad ng Australya, binalaan sa pagtanggap ng napakaraming estudyante


A new report is warning Australian universities are enrolling an unsustainable number of foreign students, in particular Chinese, putting institutions' financial viability at risk.

-

Isang bagong ulat ang nagbabala sa mga unibersidad ng Australya na huwag  nang tumanggap ng karagdagang banyagang estudyante, lalo na't Tsino, dahil ito ay magdudulot ng problemang pampinansyal...


share
 August 22, 2019  6m
 
 

Sheldon Riley of The Voice Australia: 'I get to be the person I've always wanted to be' - Sheldon Riley ng The Voice Australia: 'I get to be the person I've always wanted to be'


At the young age of 20, Sheldon Riley of The Voice Australia is becoming the man he's always wanted to be - purple fur, feathers, white lace and all.

-

Sa edad na 20, natutunan na ni Sheldon Riley ng The Voice Australia ang kahalagahan ng pagiging totoo sa kanyang sarili.


share
 August 21, 2019  16m
 
 

Love has no boundaries - Ang pag-ibig ay walang hangganan


Marie met Lolita when they were in high school in the Philippines. Their paths crossed again when Marie went back to Manila to attend a school reunion. When Marie found out that Lolita was still unattached she proposed to the latter that maybe they can get together. The next chapter of their love story began when Lolita joined Marie in Australia.

 

-

Si Marie at Lolita ay nagkakilala noong sila ay nasa high school pa lamang sa Pilipinas...


share
 August 17, 2019  8m