Slaget efter tolv - dagens debatt

Dagens debatt på Yle Vega, vardagar efter tolv.

https://areena.yle.fi/1-1479418

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 33m. Bisher sind 1251 Folge(n) erschienen. Jeden Tag erscheint eine Folge dieses Podcasts
subscribe
share 

Håller Sverige på att tappa greppet om brottsligheten?


I Sverige avlöser rubrikerna om bomber och unga män som mördas varandra. Inget annat västligt land har i fredstid haft en sån serie bombdåd som vårt västra grannland. Vad är det som ligger bakom? I Slaget efter tolv diskuterar författaren och journalisten Lars Åberg, nordenforskaren Johan Strang och Yles tidigare stockholmskorrespondent Linda Söderlund. Programledare: Stefan Winiger slaget@yle.fi


share

   35m
 
 

Slaget efter tolv - dagens debatt


E-post: slaget@yle.fi


share

   35m
 
 

Nästan femtiotusen finländare klarar inte av en normal vardag på grund av sitt spelberoende.


En stor aktör som erbjuder dem penningspel är statsägda spelbolaget Veikkaus. Efter en hård politisk press lovar Veikkaus nu ta större ansvar för individen. Räcker det? Det debatteras i Slaget efter 12 tillsammans med riksdagsledamöterna Juhana Vartiainen från Samlingspartiet och Mikko Ollikainen från SFP, forskningsdirektör Matilda Hellman från Helsingfors universitet och projektchef Tapio Jaakkola från föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT. Programledare Ann-Charlotte Åkerholm...


share

 2019-11-08  32m
 
 

Slaget efter tolv - dagens debatt


E-post: slaget@yle.fi


share

 2019-11-07  28m
 
 

Finlandssvenska värderingar - finns det sådana?


I hur stor utsträckning har finlandssvenskarna en gemensam syn på livet - trots att Svenskfinland är splittrat och på många sätt heterogent? Finns det något som förenar oss i synen på vad gör oss lyckliga och vilka saker vi prioriterar i livet? Hur stark samhörighet känner vi med varandra egentligen? I Slaget efter tolv deltar forskare Isak Vento från Helsingfors universitet, tidigare språkbadslärare Liisa Suopanki och akademilektor Johan Werkelin. Maria Nylund leder ordet. E-post: slaget@yle.fi


share

 2019-11-06  33m
 
 

Slaget efter tolv - dagens debatt


E-post: slaget@yle.fi


share

 2019-11-05  35m
 
 

Slaget efter tolv - dagens debatt


E-post: slaget@yle.fi


share

 2019-11-04  35m
 
 

Varthän Europa?


I skymundan bakom Brexit försöker EU hitta en väg framåt. Återigen ställs de gamla frågorna: Mer och fördjupat samarbete eller en ren handelsunion. Och hur är det med den berömda enigheten? Ungern vänder sig mot Ryssland, Storbrittannien är på något sätt på väg ut. Vad har vi kvar? I Slaget efter tolv diskuterar Teija Tiilikainen från Utrikespolitiska institutet och europaparlamentarikern Heidi Hautala (Gröna). Programledare: Stefan Winiger E-post: slaget@yle.fi


share

 2019-11-01  34m
 
 

Slaget efter tolv - dagens debatt


E-post: slaget@yle.fi


share

 2019-10-31  35m
 
 

Ideologi i klimatdebatten


Håller vi på att drunkna i bruset av olika vinklade budskap och ideologier – och riskerar vi därmed att missa det väsentliga i klimatdiskussionen? I Slaget efter tolv politikerna Matilda af Hällström (saml), Laura Ala-Kokko (grön) och Anders Norrback (sfp). Ordet leds av Filip Stén. E-post: slaget@yle.fi


share

 2019-10-30  35m