Eyval Farsi

Der Podcast für Freunde der persischen Sprache. Wir kämpfen für die Europäisch-Iranische Verständigung. Mit Geschichten aus dem Alltag – langsam gesprochen und mit Transkription auf persisch.

http://shrdlu.ch

subscribe
shareMuseye Melie Iran-bàstàn


پادکست شماره ۴
موزه ملی ایران باستان

تاریخ ایران بیربط از تاریخ بشریت نیست. خیلی از اشیاء تاریخ بشر در ایران پیدا شده و عده ای از شخصیتهای مهم تاریخ از ایران باستان بوده اند. برای شناخت ایران و تاریخِش میشه هفته ها در ایران سفر کرد و یا در تهران به موزه ملی ایران باستان رفت.

من در اولین سفرم به تهران به موزه ملی ایران باستان در خیابان سیِ تیر رفتم. درست بعد از در ورودی، یک مجموعهٔ خاص به چشم میخوره. اونجا میشه اشیاء خیلی قدیمیئی رو دید که در حین حفاری و کار ساختمانی در تهران پیدا شده اند. برای مثال اسکلتی با عمر بیش از ۰۰۰`۴ سال، که در حین کار ساختمانی کشف شده. اشیاءِ، خیلی خوب به نمایش گذاشته و با جزییات ارائه شده اند. بازدیدکننده میتونه درک روشنی از اشیاء به دست بیاره.

پس از این قسمت، نمایشگاهِ اصلی با قسمت ماقبل تاریخ شروع میشه. اولین آثارِ تاریخی، مربوط به نئاندرتالها هستند که عمدتن ابزار سنگی از منطقهٔ لُرِستان میباشند. قدیمیترین اشیاء مربوط به ۳۰ تا ۳۵ هزار سالِ پیشه. در کنار ابزار سنگی، اسلحه، آثارِ هنری و جواهرات هم به چشم میخوره. به عنوان مثال یک جامِ خیلی خوب حفظ شده از قرن پنچمِ قبل از میلاد مسیح اونجا دیده میشه. یکی از جالبترین آثار، یه گلدون، مربوط به قرن سه قبل از میلاد مسیحه که در شهرِ سوخته پیدا شده. نقاشی روی گلدان، غذا خوردنِ یک بز رو به صورت سکانس به سکانس نشون میده که مشهور به قدیمیترین انیمِیشنِ جهانه.

قسمتِ دوم ِموزه مربوط به مجموعه هخامنشیان است. در این قسمت اشیائی از دورهٔ پادشاهی ایرانِ باستان به نمایش گذاشته شده. جالبترین و چشمگیرترین قطعهٔ مجموعهٔ هخامنشیان مجسم های با اندازهٔ واقعی از داریوش کبیره که مربوط به ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیحه. این مجسمه در مصر به افتخار پادشاهان ایرانی ساخته و بعد به شوش برده شده. جایی که بعدها اون رو پیدا کردند. در کنار اسلحه های دیگه، وسایل روزمره و آثار هنری، قطعاتی هم از کاخ تختِ جمشید به چشم میخوره. علاوه بر این چند جسد مومیایی شده هم که در معادنِ نمک در جنوبِ ایران پیدا شده ان در این قسمت موزه وجود دارن.
غیر از نمایش آثار قدیمی، قسمتی هم به تحقیقات تعلق داره. تحقیقات بر روی تاریخ، سرامیک و روشهای حفظ آثار. به کمک قسمت تحقیقات، خودِ موزه میتونه آثار زیادی رو حمایت و برای نمایش آماده کنه. همچنین موزه در حفاریهای باستانشناسی شرکت و کمک میکنه .

در مجموع، در موزه ملی ایران باستان حدود ۰۰۰`۳۰۰ قطعه وجود داره و با این تعداد، بزرگترین مجموعه در ایران به حساب میآد. بسیاری از این قطعات به طور منظم به موزه های مختلفی در کل جهان برای نمایش فرستاده میشه. مجموعهٔ موزهٔ ملیِ ایران باستان از مجموعه های قابل توجهی از آثار تاریخی جهان محسوب میشه. به همین دلیل این مجموعه به صورت بین المللی بسیار قابل توجهه. بهتون پیشنهاد میکنم اگر به تهران سفر کردین حتمن سری به موزه ملی ایران باستان بزنید.

Vocabulary
 • History: تاریخ
 • Humanity: بشریت
 • Artefact: اشیاء
 • Persian Empire: ایران باستان
 • موزه ملی ایران باستان
 • Excavation: حفاری
 • Construction work: کار ساختمانی
 • Skeleton: اسكِلِت
 • Visitor: بازدیدکننده
 • Prehistory: ماقبل تاریخ
 • Neanderthals: نئاندرتالها
 • Jewelry: جواهرات
 • Cup: جامِ
 • B.C.: قبل از میلاد مسیح
 • Goat: بز
 • Sequence: سکانس
 • Animation: انیمِیشنِ
 • Achaemenid Empire: هخامنشیان
 • Sculptural: مجسم های
 • Dariush: داریوش
 • Susa: شوش
 • Egypt: مصر
 • Routine: روزمره
 • Mine: معادنِ
 • Research: تحقیقات
 • Archeology: باستانشناسی
 • international: بین المللی
Slang
 • می شود
 • می خورد
 • انجا
 • می شود
 • می تواند
 • بیاورد
 • عمدتاً
 • پیش است
 • می خورد
 • انجا
 • یک
 • گلدان
 • مسیح است
 • نشان می دهد
 • جهان است
 • کبیر است
 • ان
 • را
 • دیگر
 • می خورد
 • شدهاند
 • دارند
 • دارد
 • می تواند
 • کند
 • می کند
 • می اید
 • توجه است
 • بهتان = به شما
 • کردید
 • حتما


share

 2017-03-13  5m