SBS Filipino - SBS Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/filipino/en/podcastcollection/sbs-filipino

subscribe
share

The Church has 'Mucked Things Up': Pell's Evidence - Nagkamaili-mali ang Simbahan: Ebidensiya ni Pell


Australia's most senior Catholic, Cardinal George Pell, has admitted the Church handled allegations of sexual abuse wrongly.     Image: Cardinal George Pell gives evidence to the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse via video link from Rome (AAP)  

- Inamin ng pinaka-nakakataas na Cardinal ng Simbahang Katoliko sa Australya na mali ang naging pagharap ng simbahan sa alegasyon ng pang-aabusong sekswal.    Larawan: Nagbigay ng ebidensiya si Cardinal George Pell sa Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse sa pamamagitan ng link mula Roma (AAP)


share 2016-03-01  4m