SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


A Perth hotel is offering a 'digital detox' package to guests - Hotel sa Perth nag-aalok ng 'digital detox' sa mga bisita


A hotel in Perth is offering a ‘digital detox’ package, where guests hand over their electronic devices for a minimum of 12 hours starting at 7 in the evening until 7 in the morning to give them a break from the screen.

-

Isang hotel sa Perth ang nag-aalok ng 'digital detox' package kung saan ibibigay ng mga bisita ang kanilang mga electronic device ng hindi bababa sa 12 oras simula alas siyete ng gabi hanggang alas siyete ng umaga.


fyyd: Podcast Search Engine
share
 November 20, 2019  8m