SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


Zion Aquino, one grateful soul - Zion Aquino, isang nagpapasalamat na nilalang


Zion Aquino is one grateful soul, he is grateful for a second chance in life. Grateful that music helped him heal and survive cancer.

 

Image: Zion Aquino (Supplied)

- Malaking pasasalamat ni Zion Aquino, dahil nagkaroon siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Nagpapasalamat siya sa musika, dahil sa pamamagitan ng musika naghilom ang katawan niya mula sa sakit na kanser. Larawan: Zion Aquino (Supplied)


fyyd: Podcast Search Engine
share
 November 6, 2016  8m