SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


Returning OFWs upset over delays in release of swab test results - Matagal na paghihintay sa resulta ng swab test nirereklamo ng mga OFW


Returning Overseas Filipino Workers (OFWs) are dismayed over the delay in the release of swab test results which impacts the length of their hotel quarantine. Darwin Ramirez, an OFW, complains that he has been awaiting his swab test results for almost 6 days now. This, Ramirez says, has shortened the amount of time he can spend with his family  given the limited vacation leave he has. Listen in.

-

Iniinda ng mga kababayang OFW ang mabagal na pagbalik nang resulta ng swab test. Daing ni Darwin Ramirez, isang OFW, pasakit ang kanyang paghihintay na umabot na ng anim na araw. Aniya, malaking oras na ang kinain ng paghihintay sa kanyang bakasyon. Pakinggan.


share
 2020-10-23  5m