SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


Pag-iwan ng karera sa Pilipinas para lumipat sa Australia, hindi naging madali para kay Idol Philippines 2019 finalist Sheland Faelnar


Biglaan at hindi inaasahan ng idol Philippines 2019 finalist na si Sheland Faelnar ang paglipat niya at ng kanyang buong pamilya sa Australia. Hindi ito naging madali lalo na't nagsisimula na siya sa kanyang karera bilang isang singer sa Pilipinas.


share
 2020-10-24  21m