SBS Filipino - SBS Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/filipino/en/podcastcollection/sbs-filipino

subscribe
share

What is workplace discrimination and what to do if you think you are a victim - Alamin kung ano ang diskriminasyon sa lugar ng trabaho at kung ano ang gagawin kung ikaw ay maging biktima nito


Every two years, the Diversity Council of Australia publishes the Inclusion@Work Index, a study that maps inclusion and harassment and discrimination across the Australian workforce. 

-

Dito sa Australia naglalahad kada dalawang taon ang  Diversity Council of Australia ng Inclusion@Work Index. Ito ay isang pag-aaral na tumutukoy sa mga  nangyayaring pang-aabuso at diskriminasyon sa lugar na pinapasukan sa buong bansa.


share 2021-11-24  10m