SBS Filipino - SBS Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/filipino/en/podcastcollection/sbs-filipino

subscribe
share

Mga visa holders naghahanda na sa kanilang pagbabalik sa Australia


Matapos ang halos dalawang taon na sarado sa mga temporary visa holders, bukas na muli simula a-uno ng Disyembre ang Australia sa 28 subclasses kabilang ang student visa bilang bahagi ng reopening phase ng bansa.


share 2021-11-25  9m