SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


Pinoy Footy fan, ginagawang bonding ng pamilya ang panonood ng AFL Grand Final


Isang Filipino fan ng AFL at kasali din sa Touch Footy ang nag-iimbita sa mga kababayan na sumali sa kanilang koponan na Team Kalabaws.


share
   4m